Klasa bez Panstwa

  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 2283 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/public/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'garland' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /var/www/public/modules/block/block.module on line 460.
Date:

Polish translation of WSM texts on immigrant workers

Broszura ta jest zbiorem publikacji WSM - WORKERS SOLIDARITY MOVEMENT, anarcho- komunistycznej organizacji zakorzenionej w tradycji "platformy". KLASA BEZ PANSTWA

Wybrane teksty opisane z odniesieniem do anarcho-syndykalizmu dotyczą aktualniej sytuacji imgrantów pracujących Irlandii oraz ich zmagań z coraz czesciej powtarzającymi sie próbami eksplOtacji ze strony pracodawców czy to Tesco czy też Irish Ferries kończąc na bulwersującej sprawie wykorzystywania pracowników Gamma.

download from http://struggle.ws/pdfs/2007/polish/PolMigrant.pdf

AttachmentSize
PolMigrant.pdf880.95 KB